Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

VÝSTUPY

 

SOUVISEJÍCÍ PUBLIKACE

Články v impaktovaném časopise

 • AMBROS, J., TUREK, R., BRICH, M., KUBEČEK, J. (2019). Safety assessment of Czech motorways and national roads. European Transport Research Review, roč. 11, č. 1 (odkaz)
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C., TURNER, S., KIEĆ, M. (2018). An international review of challenges and opportunities in development and use of crash prediction models. European Transport Research Review, roč. 10, č. 2 (odkaz)

Články v recenzovaných časopisech

 • AMBROS, J. (2018). Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy. Silniční obzor, roč. 79, č. 7–8, s. 217–219 (článek  [ 2,31 MB] )
 • AMBROS, J. (2018). Hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost dopravy. Evaluační teorie a praxe, roč. 6, č. 1, s. 1–23 (článek  [ 8,39 MB] )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J., KŘIVÁNKOVÁ, Z. (2018). How to simplify road network safety screening? Advances in Transportation Studies, č. 44, s. 151–158 (článek  [ 259,67 KB] )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J. (2016). A feasibility study for developing a transferable accident prediction model for Czech regions. Transportation Research Procedia, roč. 14, s. 2054–2063 (článek  [ 218,00 KB] )
 • AMBROS, J., TUREK, R., JANOŠKA, Z. (2016). Safety evaluation of Czech roundabouts. Advances in Transportation Studies, č. 40, s. 111–122 (článek  [ 300,66 KB] )

Příspěvky na konferencích

 • AMBROS, J. (2018). Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy. In Konference Dopravní infrastruktura 2018, Litomyšl (příspěvek  [ 297,77 KB] )
 • AMBROS, J. (2018). From reactive to proactive: Czech examples of development and application of alternative road safety assessment approaches. In 7th Transport Research Arena, Vídeň (příspěvek  [ 282,89 KB]poster  [ 332,34 KB] )
 • AMBROS, J., TUREK, R., BRICH, M., MIKŠOVÁ, D. (2018). Safety screening of Czech core road network. In TRB 97th Annual Meeting, Washington (poster  [ 1,79 MB] )
 • AMBROS, J., TUREK, R., BRICH, M. (2017). Are traffic safety decisions based on evidence? In 30th ICTCT Workshop, Olomouc (prezentace  [ 328,92 KB] )
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C., TURNER, S. (2017). Research vs. practice: An international review of challenges and opportunities in development and use of crash prediction models. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth (příspěvek  [ 251,58 KB] )
 • AMBROS, J. (2017). Development of Czech road safety impact assessment guidelines. In XV. European Transport Congress, Budapešť (příspěvek  [ 259,38 KB] )
 • SIMONOVÁ, E., AMBROS, J. (2017). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES – stávající a nové metodiky. In Konference Dopravní infrastruktura 2017, Litomyšl (příspěvek  [ 2,06 MB] )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J., KŘIVÁNKOVÁ, Z. (2017). How to simplify road network safety screening: Two case studies. In TRB 96th Annual Meeting, Washington (poster  [ 1,98 MB] )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J. (2016). A feasibility study for developing a transferable accident prediction model for Czech regions. In 6th Transport Research Arena, Varšava (příspěvek  [ 345,07 KB]poster  [ 908,36 KB] )
Projekt TD03000171 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR
frantisek.vomacka@cdv.cz