Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

ŘEŠITELSKÝ TÝM

 

Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Ing. Jiří Ambros, Ph.D. (tel. 541 641 362, e-mail jiri.ambros@cdv.cz)
Ing. Milan Brich
Mgr. Jan Elgner
Ing. Richard Turek, Ph.D.

Oblast dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací
Ing. Pavel Havránek
Ing. Jan Novák, Ph.D.
Ing. Veronika Valentová, Ph.D.

Oblast geoinformatiky
Mgr. Vojtěch Cícha
Mgr. Jiří Sedoník
 

Autorem webu je Bc. Tomáš Režňák, aplikaci vyvinul Ing. Ivo Zahradníček. Animaci na titulní straně vytvořila Sabina Jánošíková z ortofot zakoupených od Zeměměřického úřadu.

Projekt TD03000171 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR
frantisek.vomacka@cdv.cz