Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost
Projekt TD03000171 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR
frantisek.vomacka@cdv.cz